Jak wywołać procedurę zapamiętaną MSSql w FireDac (Delphi) procedura zwraca kilka zmiennych.