Witam, jak zrobić, żeby baza mysql odczytywała na stronce dany tekst z pliku .bin BLOB. Mianowicie w tym pliku są różne rzeczy, a mnie interesuje tylko "resourcepoints:", żeby baza mysql odczytywała i pokazywała tylko te "resorucepoints" na stronce www i sortowała według największej liczby resourcepoints, żeby największa liczba w resourcepoints znalazła się pod 1. np. 1. Resorucepoints: 49584 lub 1. 49584. Kolumna nazywa sie dbval

$user = mysql_query("SELECT * FROM kingdoms ORDER BY dbval DESC LIMIT 10");
while($row = mysql_fetcharray($user)){
$users
= mysql_fetch_assoc($users);
echo'

'.$row['dbkey'].' '.$row['dbval'].'
    ';

Plik .bin wygląda mniej więcej tak:
{"chestsize":9,"timestamp":0,"maxMember":10,"championInfo":{"health":100,"damage":1,"specials":0,"speed":0,"thor":0,"resist":0,"tier":1,"grab":0,"summon":0,"damagecap":0,"plow":0,"strength":0,"armor":0,"reinforcements":0,"mimic":0,"weapon":0,"drag":0,"mock":0,"duel":0,"focus":0,"aqua":0,"determination":0},"permissionsInfo":{"nexus":0,"claim":1,"unclaim":1,"invade":9999,"ally":1,"turret":1,"sethome":0,"chest":1,"openallchest":0,"invite":1,"broad":1,"structures":1,"nexusbuild":9999},"armyInfo":{"endermite":0,"human":0,"zombie":0},"aggressorInfo":{"health":0,"damage":0,"speed":0,"damagecap":0,"antiknockback":0},"misupgradeInfo":{"antitrample":false,"anticreeper":false,"nexusguard":false,"glory":false,"bombshards":false,"psioniccore":false},"kingdomChest":"","powerUp":{"arrow":0,"dmgboost":0,"dmgreduction":0,"doubleloot":0,"regen":0},"kingdomName":"202","dynmapColor":3777913,"king":"0ef1d098-f690-3d86-9f5a-97e0e7e9cbda","might":5,"land":1,"resourcepoints":0,"membersList":["0ef1d098-f690-3d86-9f5a-97e0e7e9cbda"],"isNeutral":false,"hasInvaded":false,"enemiesList":[],"alliesList":[],"timeLeftToNextInvasion":0