access 2007

0

witam po konwersji bazy przestał mi działać kod. Prośba może ktoś mi pomoże
//
SELECT tbl_RZ_Zlecenia.IDZlecenia, [KodZlecenia] & " " & Format([NrZlecenia],"000000") AS KontoZlecenia, tbl_RZ_Zlecenia.Nazwa_Nt_Czesci, tbl_RZ_Zlecenia.CechaNt_NrInw, tbl_RZ_Zlecenia.Numer_MPK, tbl_RZ_Zlecenia.DataZamowienia, tbl_RZ_Zlecenia.WymaganiaJak, RodzAwarii([TypAwarii]) AS Typ, tbl_RZ_Zlecenia.Tekst6, tbl_RZ_Zlecenia.Tekst7, tbl_RZ_Zlecenia.Planista, tbl_RZ_Zlecenia.IloscSzt, tbl_RZ_Zlecenia.NrPPRS, tbl_RZ_Zlecenia.PropTermReal, tbl_RZ_Zlecenia.tekst14, tbl_ST_SrodkiTrwale.NrFabr, Format([PropTermReal],"ddmm") AS wpis, Format([DataZamowienia],"ddmm") AS [real], IIf((([wpis])<>[real]),("TS")) AS zatw, tbl_RZ_Zlecenia.Warsztat, tbl_RZ_Zlecenia.Status, Left([KodZlecenia],1) AS Wyr1, tbl_RZ_Zlecenia.Zamawiajacy, tbl_RZ_Zlecenia.licz7, IIf([licz7]>0,[status]=8,[status]=9) AS Wyr2, tbl_RZ_Zlecenia.tekst14, tbl_ST_SrodkiTrwale.czesci2
FROM tbl_RZ_Zlecenia LEFT JOIN tbl_ST_SrodkiTrwale ON tbl_RZ_Zlecenia.Dotyczy = tbl_ST_SrodkiTrwale.IDSrodka
WHERE (((tbl_RZ_Zlecenia.Planista) Like [Formularze]![frmZleceniaLista]![Kombi46]) AND ((tbl_RZ_Zlecenia.Warsztat) Like [Forms]![frmZleceniaLista]![Warsztat1]) AND ((tbl_RZ_Zlecenia.Status)=[Forms]![frmZleceniaLista]![Status1]) AND ((Left([KodZlecenia],1)) Like [Forms]![frmZleceniaLista]![Wydzial1]) AND ((tbl_RZ_Zlecenia.Zamawiajacy) Like [Forms]![frmZleceniaLista]![Kombi49]) AND ((tbl_ST_SrodkiTrwale.czesci2) Like [Forms]![frmZleceniaLista]![Kombi72]))
ORDER BY tbl_RZ_Zlecenia.DataZamowienia;//

0

Jaka konwersja?
Jaki błąd?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1