Witam, po raz kolejny zgłaszam się do was z problemem jaki spotkałem na swojej drodze. Tym razem chodzi o kwerendę która obliczała by pensję dla pracownika. Struktura wygląda mniej więcej tak:
tbl_pracownicy [id_pracownicy, imie, nazwisko]
tbl_praca_1 [id_praca_1, id_pracownicy, data_pracy, godzina_rozpoczecia, godzina_zakonczenia, czas, kwota]
tbl_praca_2 [id_praca_2, id_pracownicy, data_pracy, godzina_rozpoczecia, godzina_zakonczenia, czas, kwota]
tbl_praca_3 [id_praca_3, id_pracownicy, data_pracy, godzina_rozpoczecia, godzina_zakonczenia, czas, kwota]
tbl_praca_4 [id_praca_4, id_pracownicy, data_pracy, godzina_rozpoczecia, godzina_zakonczenia, czas, kwota]
Wymuszone więzy integralności : tbl_pracownicy [id_pracownicy] –nieskonczonosc do tbl_praca_x – jeden.
Przy standardowym zestawieniu danych wyswietla mi tylko tego pracownika, który wziął udział we wszystkich 4 rodzajach prac a nie każdego. Jak rozwiązać problem? Tylko tak uda mi się obliczyć pensję końcową, dla danego pracownika…