Mam zadanie
W tabeli syscolumns wyszukaj wszystkie kolumny z tabeli employee oraz tabeli mytable.
Gdzie znajdują się te tabele? W bazie master?