Trigger nie dziala

0

Witam,
Może ktoś zerknie i pomoże.
Mam problem z triggerem
CREATE or replace TRIGGER DODANO

After INSERT
ON restauracja
declare

id number;

BEGIN
select max(id_restauracja) into id from restauracja;

dbms_output.put_line('Nowa restauracja w systemie ma numer : ' || id+1);
END;

kompiluje sie ladnie a wywala dopiero przy insercie...

0
CREATE or REPLACE TRIGGER DODANO
AFTER INSERT ON restauracja
REFERENCING OLD AS old NEW AS new
FOR EACH ROW
declare
  id number; 
BEGIN
  select max(id_restauracja) into id from restauracja;
  dbms_output.put_line('Nowa restauracja w systemie ma numer : ' || id+1);
EXCEPTION 
  WHEN NO_DATA_FOUND THEN
    NULL;
END; 

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0