Kiedy wysyłam do tabeli w bazie informacje które mi sę wysyłają co prawda, ale wyskakuję mi taki bład.

SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 Something is wrong in your syntax obok '?, content=?, description=?, data=? where id=?'
Co mam zrobić by nie było tego fattal errora?

Łączę się w ten sposób

$zapis = "UPDATE `categories_en` SET category_name=?, content=?, description=?, data=? where id=?  ";
$nowa = $db_lacz->prepare($zapis);
$nowa->execute(array($vtitleart, $vtekst, $vdescr, $data, $pobr ));

$db_lacz->exec($zapis);

Czytałem ze to najprawdopodobniej coś nie tak jest napisane w zapytaniu, ale co skoro wysyła w prawidłowy sposób do tabeli?