Witam. Chcę napisać procedurę, która wyświetli na stronie listę klientów z danego miasta. Wszystko jest robione w PSP.

Mam takie dwie tabele:

create table miasto2 (
id_miasta number(6,0) constraint miasto2_pk primary key,
nazwa varchar(25),
id_wojewodztwa number(6,0) constraint m2_wojewodztwa2_fk references wojewodztwa2(id_wojewodztwa)
);

create table klient (
id_klienta number(6,0) constraint klient_pk primary key,
imie varchar2(25),
nazwisko varchar(25),
pesel varchar(11),
id_miasta number(6,0) constraint k_miasto2_fk references miasto2(id_miasta)
);

Napisałem pierwszą procedurę i jest ok działa:

<%@ page language="PL/SQL" %>
<%@ plsql procedure="Lista_klientow" %> 

<%!
  CURSOR kursor IS select nazwa from miasto2;
%> 

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Lista klientow</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<b>Lista klientow</b><br>
<b>Wybierz miasto</b>
<FORM ACTION="pokazklientow" METHOD="GET">
<SELECT NAME="tabela" SIZE="1">
<%
for i in kursor loop
 %> 
<OPTION><%= i.nazwa %>
<%
end loop;
 %>
 <br>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Pokaz">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

I wszystko z tą procedurą jest ok. Wyświetla mi listę do rozwinięcia, z której mogę wybrać miasto. Ale gdy klikam pokaż otrzymuję komunikat: Not found The requested URL /plsql/pokazklientow was not found on this server

Coś jest nie tak z drugą procedurą, której przekazuje nazwę miasta, i chcę następnie wyświetlić klientów, którzy pochodzą z tego miasta. Mam coś takiego, ale niestety nie działa.

<%@ page language="PL/SQL" %>
<%@ plsql procedure="pokazklientow" %> 
<%@ plsql parameter="tabela" type="VARCHAR2" default="NULL" %>

<%!
 prawda BOOLEAN;
 puste EXCEPTION;
 czy_istnieje EXCEPTION;
 ile NUMBER;
 %> 

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Lista klientow</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

 <b>DANE Z TABELI "<%= tabela %>"</b>
 <br> <br>
 <%
 prawda := owa_util.tableprint('HR.' || tabela ,NULL,1,'*',NULL);
 %>
 <br> <br>
 <a href="Lista klientow">Idz na strone glowna'</a> 

<% 
 EXCEPTION
 WHEN puste THEN %> 
 Podaj nazwe tabeli!
 <% WHEN czy_istnieje THEN %> 
 Brak takiej tabeli!

</BODY>
</HTML>