bawię się funkcją output

 update dbo.x  set kolumna =1
output deleted.kolumna, inserted.kolumna, SYSDATETIME()
INTO dbo.y (a,b,data)
where zależność 

chciałbym, aby zarówno skasowane jak i wpisane, czy uaktualnione wartości były wpisane do tej samej kolumny, czyli 'a'

output deleted.kolumna, inserted.kolumna, SYSDATETIME()
INTO dbo.y (a,a,data)

niestety kolumny muszą być różne
jak wpisać do tej samej kolumny?</php>