Hej

korzystam z MSSQL Server 2005, na prostym przykładzie mamy dwie tabele A i B połączone ze sobą relacją.
Dla klucza głównego tabel ustawiony jest AUTOINCREMENT, czy też IDENTITY(1,1).

Gdy chce wykonać TRUNCATE TABLE A rzuca się że jest powiązanie między tabeli (ustawia klucz od wartości 1), więc użyłem DELETE FROM A, lecz ta komenda nie ustawia klucza głównego od 1 tylko ciągnie dalej.

Gdzie to pamięta, jak zminić, ustawić AUTOINCREMENT na 1