[mysql] Problem z dodaniem uzytkownika

0

Witam, mam problem z dodaniem użytkownika.
Postępuje w ten sposób:

 1. 
  mysql> use mysql;
  Database changed
  mysql> show tables
  -> ;
  +---------------------------+
  | Tables_in_mysql      |
  +---------------------------+
  | columns_priv       |
  | db            |
  | func           |
  | help_category       |
  | help_keyword       |
  | help_relation       |
  | help_topic        |
  | host           |
  | proc           |
  | procs_priv        |
  | tables_priv        |
  | time_zone         |
  | time_zone_leap_second   |
  | time_zone_name      |
  | time_zone_transition   |
  | time_zone_transition_type |
  | user           |
  +---------------------------+
  17 rows in set (0.13 sec)

mysql> SELECT FROM USER;
+-----------+------+-------------------------------------------+-------------+--
-----------+-------------+-------------+-------------+-----------+-------------+
---------------+--------------+-----------+------------+-----------------+------
------+------------+--------------+------------+-----------------------+--------
----------+--------------+-----------------+------------------+-----------------
-+----------------+---------------------+--------------------+------------------
+----------+------------+-------------+--------------+---------------+----------
---+-----------------+----------------------+
| Host | User | Password | Select_priv | I
nsert_priv | Update_priv | Delete_priv | Create_priv | Drop_priv | Reload_priv |
Shutdown_priv | Process_priv | File_priv | Grant_priv | References_priv | Index
_priv | Alter_priv | Show_db_priv | Super_priv | Create_tmp_table_priv | Lock_ta
bles_priv | Execute_priv | Repl_slave_priv | Repl_client_priv | Create_view_priv
| Show_view_priv | Create_routine_priv | Alter_routine_priv | Create_user_priv
| ssl_type | ssl_cipher | x509_issuer | x509_subject | max_questions | max_updat
es | max_connections | max_user_connections |
+-----------+------+-------------------------------------------+-------------+--
-----------+-------------+-------------+-------------+-----------+-------------+
---------------+--------------+-----------+------------+-----------------+------
------+------------+--------------+------------+-----------------------+--------
----------+--------------+-----------------+------------------+-----------------
-+----------------+---------------------+--------------------+------------------
+----------+------------+-------------+--------------+---------------+----------
---+-----------------+----------------------+
| localhost | root |
D0BAEAB690474E63E330CCE87425E331AD1890FB | Y | Y
| Y | Y | Y | Y | Y |
Y | Y | Y | Y | Y | Y
| Y | Y | Y | Y | Y
| Y | Y | Y | Y
| Y | Y | Y | Y
| | | | | 0 |
0 | 0 | 0 |
+-----------+------+-------------------------------------------+-------------+--
-----------+-------------+-------------+-------------+-----------+-------------+
---------------+--------------+-----------+------------+-----------------+------
------+------------+--------------+------------+-----------------------+--------
----------+--------------+-----------------+------------------+-----------------
-+----------------+---------------------+--------------------+------------------
+----------+------------+-------------+--------------+---------------+----------
---+-----------------+----------------------+
1 row in set (0.17 sec)

mysql>

2. No i gdy tworze nowego użytkownika, który ma mieć możliwość czytania wszystkich baz poleceniem:
`GRANT SELECT on *.* to [email protected];`
otrzymuję:

> ERROR 133 (42000): Can't find any matching row in the user table
> mysql>

Czy ktoś wie, co mogę z tym zrobić?
Może usunąć tabelę user i od nowa ją utworzyć?
Jeśli tak to jak powinna wyglądać taka tabela?

0

Yyyyy... a stworzyles takiego uzytkownika jak janek?

0
ublizzard napisał(a)
 1. No i gdy tworze nowego użytkownika, który ma mieć możliwość czytania wszystkich baz poleceniem:
  GRANT SELECT on *.* to [email protected];

Właśnie w ten sposób tworzy nowego użytkownika janek który ma dostęp tylko z loclhost ale... Brakuje apostrofów wokół nazy użytkownika i hosta:

GRANT SELECT on *.* to 'janek'@'localhost';

0

No niestety z apostrofami to samo :

ERROR 133 (42000): Can't find any matching row in the user table
mysql>

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0