Gotowy kod źródłowy do czytania w trybie OpenGL formatu 3D Studio znajduje się na stronie http://www.lischke-online.de/3DS.html.