Porównywanie daty

0

Czy ktoś ma rozwiązanie programowe porównywania dat (data urodzenia i dzień bieżący) tak aby wynikiem był okres (różnica oznaczony lat/miesięcy/lat)
TX

0

Czy przez rozwiazanie programowe rozumiesz wlasny algorytm? Bo jesli nie, i jesli programujesz w Delphi, to proponuje nastepujace funkcje z modulu DateUtils

xxxSpan i xxxsBetween, gdzie xxx to Day, Hour, Month, Year itd.
--Pawel

Delphi6

0

Spróbuj tego
var
OldDate, Date: TDateTime;
wYear, wYear2, wMonth, wMonth2, wDay, wDay2 : Word;
fYear, fMonth, fDay : Word;
begin
OldDate := Now; // pobieranie dziesiejszej daty
DecodeDate(OldDate, wYear, wMonth, wDay);

Date := StrToDate('01-10-10');
DecodeDate(Date, wYear2, wMonth2, wDay2);

fYear := wYear - wYear2;
fMonth := wMonth - wMonth2;
fDay := wDay - wDay2;
ShowMessage(Format('Różnica dni: %d, miesięcy: %d, lat: %d',
[fDay, fMonth, fYear]));
end;--Pozdrowienia dla całego FORUM !!!

Marco_99

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0