2 pytanka

0
  1. Jak uzyskać inny kolor czcionki i zaznaczenia dla każdego itema w listboxie? Widziałem artykuł o owner draw, ale u mnie itemy są dodawane podczas działania programu
  2. Jak uzyskać efekt gg? (znaczy się coś na wzór listy kontaktów). Wiem, że można przez listview, tylko co trzeba ustawić? Raz się tym bawiłem i mi się udało przez przypadek, a potem potrzebowałem i za nic nie chciało wyjść :( hmm... ---------------------------
    Delphi 6

Pozdrówka

0
  1. Moze cos pomoze ponizszy kod:

ListBox1.Style musi byc lbOwnerDrawFixed

procedure TForm1.ListBox1DrawItem(Control: TWinControl; Index: Integer;
Rect: TRect; State: TOwnerDrawState);
begin
if Odd(Index) then
ListBox1.Canvas.Font.Color:=clGreen
else
ListBox1.Canvas.Font.Color:=clRed;
ListBox1.Canvas.TextOut(Rect.Left, Rect.Top, ListBox1.Items[Index]);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
i: integer;
begin
for i:=0 to 5 do
ListBox1.Items.Add(inttostr(random(10)));
end;
--Pawel

Delphi6

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0