Jak w TP sprawdzić jakiego używamy okna? (np.: window(2,4,35,23))