W faq jest opis, jak utworzyć pocztę w domyślnym kliencie poczty.
A jak utworzyć do niej załącznik ? (jakiś tam plik na dysku) ???--Login