ScrollBar, ListBox

0

Jak do ListBox dodać pasek przewijania w poziomie ? hmm...

Dzieki !

0

z DelphiCzapy :)

  1. Jak dodac poziomy pasek przesuwu (horizontal scrollbar) do TListBox? [pytania]

horizontal scrollbar, horscrollbar, scrollbar, poziomy pasek,

Ponizszy kod dodaje poziomy pasek przesuwu w chwili klikniecia na wpisie dluzszym niz szerokosc widocznego obszaru TListBox - klikniecie na wpisie krotszym usuwa ten pasek.

procedure TForm1.ListBox1Click(Sender: TObject);
var
S : String;
begin
if ListBox1.ItemIndex = -1 then Exit;

S := ListBox1.Items[ListBox1.ItemIndex];
ListBox1.Canvas.Font.Assign(ListBox1.Font);
if ListBox1.Canvas.TextWidth(S) >  ListBox1.ClientWidth then {+10 dla lepszej czytelnosci}
  SendMessage(ListBox1.Handle, LB_SETHORIZONTALEXTENT, ListBox1.Canvas.TextWidth(S) + 10, 0 )
else SendMessage(ListBox1.Handle, LB_SETHORIZONTALEXTENT, 0, 0);

end;
---=-=[ Delphi 3, 6 ]=-=-
-=-=-==[ LKS ]==-=-=-
-=[ [email protected] ]=-

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1