Witam,

Czy możliwe jest prawidłowe dodanie Scrollbar do Listboxa, jeśli Listbox używa metody place (nie pack anie nie grid)?

listbox_mechanism = Listbox(tab4,width=25,height=15,font=customFont)
    listbox_mechanism.place(x=10, y=70)
    scrollbar4 = Scrollbar(listbox_mechanism,orient="vertical")
    scrollbar4.config(command=listbox_mechanism.yview)
    scrollbar4.place(x=160,y=0)
    listbox_mechanism.config(yscrollcommand=scrollbar4.set)