var
x2,y2 : integer;
rect to kwadrat ; P więć

mam jakiś obraz w image2 : )

teraz w image1 rysuje mi się obraz z image2

w pozycji

left := 10;

top:=10;

(rozmiary image2.graph) - height := 40;
width := 30;

a w image1 onmuse move mam
x2 :=x;
y2 :=y;
end;

teraz mam moją procedurkę (tylko ze ta procka jest do TAnimation zdelphix :) x to left a y to top :]

if x2 &gt= autko.x then
begin

if x2 &lt= autko.x + autko.width then
begin

if y2 &gt= autko.y then
begin
if y2 &lt= autko.y + autko.height then
begin
je := true;
end else
begin
je := false;
end;
end;

end;

end;

ogólna funkcja procedury to: jezeli kursor znajduje się w miejscu w kwadracie o danym x2,y2,x2+autko.width,autko.height to wywołaj je := true a jezeli nie jest w tym obrębie (kursora nie ma na tym obrazku) to je:=false;

pomóżcie :]