obrazek w pliku typowanym

0

Potrzebuje zapisać obrazek np w formacie BMP oraz pewne dane w jednym pliku jak można to zrobić?

0

Mój pomysł:

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
Bufor:TMemoryStream;
InneDane1 : Array[0..999] of word; tablica statyczna
InneDane2 : array of integer;
tablica dynamiczna
Obrazek : TBitmap; // bitmapa
begin
Obrazek:=TBitmap.Create;
Obrazek.Width:=100;
Obrazek.Height:=100;
Obrazek.Canvas.MoveTo(0,0);
Obrazek.Canvas.LineTo(100,100);

SetLength(InneDane2, 100);

Bufor:=TMemoryStream.Create;

Bufor.Write(InneDane1[0],SizeOf(InneDane1));
Obrazek.SaveToStream(Bufor);
Bufor.Write(InneDane2[0],Length(InneDane2)*SizeOf(InneDane2[0]));
Bufor.SaveToFile('dane.dat');
Bufor.Destroy;
Obrazek.Destroy;
end;

--Pawel

Delphi6

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0