Dieharder random test suite - dziwne wyniki testów

Odpowiedz Nowy wątek
2019-07-18 13:03
0

Stworzyłem plik txt z outputem poniższego generatora liczb pseudolosowych (LCG - 2500000 próbek)

  import numpy as np

  class LCG(object):

    UZERO: np.uint32 = np.uint32(0)
    UONE : np.uint32 = np.uint32(1)

    def __init__(self, seed: np.uint32, a: np.uint32, c: np.uint32) -> None:
      self._seed: np.uint32 = np.uint32(seed)
      self._a  : np.uint32 = np.uint32(a)
      self._c  : np.uint32 = np.uint32(c)

    def next(self) -> np.uint32:
      self._seed = self._a * self._seed + self._c
      return self._seed

    def seed(self) -> np.uint32:
      return self._seed

    def set_seed(self, seed: np.uint32) -> np.uint32:
      self._seed = seed

    def skip(self, ns: np.int32) -> None:
      """
      Signed argument - skip forward as well as backward

      The algorithm here to determine the parameters used to skip ahead is
      described in the paper F. Brown, "Random Number Generation with Arbitrary Stride,"
      Trans. Am. Nucl. Soc. (Nov. 1994). This algorithm is able to skip ahead in
      O(log2(N)) operations instead of O(N). It computes parameters
      A and C which can then be used to find x_N = A*x_0 + C mod 2^M.
      """

      nskip: np.uint32 = np.uint32(ns)

      a: np.uint32 = self._a
      c: np.uint32 = self._c

      a_next: np.uint32 = LCG.UONE
      c_next: np.uint32 = LCG.UZERO

      while nskip > LCG.UZERO:
        if (nskip & LCG.UONE) != LCG.UZERO:
          a_next = a_next * a
          c_next = c_next * a + c

        c = (a + LCG.UONE) * c
        a = a * a

        nskip = nskip >> LCG.UONE

      self._seed = a_next * self._seed + c_next

  #%%
  np.seterr(over='ignore')

  a = np.uint32(1664525)
  c = np.uint32(1013904223)
  seed = np.uint32(1)

  rng = LCG(seed, a, c)
  q = [rng.next() for _ in range(0, 2500000)]

Zapisałem plik używając poniższego kodu w Jupyter Notebook:

First cell

  %%capture cap --no-stderr
  print(q)

Second cell

  with open('output5.txt', 'w') as f:
    f.write(cap.stdout)

Następnie użyłem Dieharder suite do przeprowadzenia testów w następujący sposób:

  dieharder -f output5.txt -a

Nie jestem do końca pewien, czy testy wykonywane są rzeczywiście na moim pliku.
Próbka 2,5mln wygenerowanych liczb ma około 30mb.
Prawie każdy test zakończył się sukcesem, co mnie trochę dziwi.

Poniżej wrzucam wynik z terminala:

Jestem trochę zmieszany, ponieważ "rng name" to MT19937 - to nie jest nazwa mojego rng i nie wiem skąd się wzieła, natomiast "filename" - "output5.txt" to mój plik. Nie wiem, czy testy wykonywane są na moim pliku i czy ten plik jest odpowiedni do Dieharder Suite - Byłoby miło, gdyby ktoś rzucił na to okiem.

title

edytowany 1x, ostatnio: maciej brasewicz, 2019-07-18 13:15

Pozostało 580 znaków

2019-07-27 09:54
2

Pierwszym twoim krokiem powinno być przeczytanie dokumentacji? Jako że najprawdopodobniej nie jesteś newbie to powinien być twój pierwszy odruch.
Nigdy nie używałem tego narzędzia, ale w 5 minut ustaliłem, że źle używasz narzędzia.

Ubuntu Manpage: dieharder - dieharder OPTIONS

dieharder OPTIONS

  -a runs all the tests with standard/default options to create a
     user-controllable report.  To control the formatting of the report, see -D below.
     To control the power of the test (which uses default values for tsamples that
     cannot generally be varied and psamples which generally can) see -m below as a
     "multiplier" of the default number of psamples (used only in a -a run).

  -f filename - generators 201 or 202 permit either raw binary or
     formatted ASCII numbers to be read in from a file for testing. generator 200 reads
     in raw binary numbers from stdin. Note well: many tests with default parameters
     require a lot of rands! To see a sample of the (required) header for ASCII
     formatted input, run

          dieharder -o -f example.input -t 10

     and then examine the contents of example.input. Raw binary input reads 32 bit
     increments of the specified data stream. stdin\_input\_raw accepts a pipe from a raw
     binary stream.

Czyli uruchomiłeś testy ze standardowymi ustawieniami.
Wczytywanie z pliku, jest przeznaczone dla specyficznych generatorów (prawdopodobnie te 201 i 202 to są generatory czytające dane z pliku).
Najwyraźniej jeśli nie wybierzesz tych generatorów dane wejściowe są nieistotne i faktycznie testujesz jeden z wbudowanych generatorów, z logów wynika że jest to mt19937

Na dole dokumentacji są przykłady:
Ubuntu Manpage: dieharder - Examples

EXAMPLES

  To demonstrate all tests, run on the default GSL rng, enter:

   dieharder -a

  To demonstrate a test of an external generator of a raw binary stream of bits, use the
  stdin (raw) interface:

   cat /dev/urandom | dieharder -g 200 -a

  To use it with an ascii formatted file:

   dieharder -g 202 -f testrands.txt -a

  (testrands.txt should consist of a header such as:

  #==================================================================
  # generator mt19937_1999 seed = 1274511046
  #==================================================================
  type: d
  count: 100000
  numbit: 32
  3129711816
   85411969
  2545911541

  etc.).

  To use it with a binary file

   dieharder -g 201 -f testrands.bin -a

  or

   cat testrands.bin | dieharder -g 200 -a

  An example that demonstrates the use of "prefixes" on the output lines that make it
  relatively easy to filter off the different parts of the output report and chop them up
  into numbers that can be used in other programs or in spreadsheets, try:

   dieharder -a -c ',' -D default -D prefix

Chyba oczywiste jest, że interesuje cię ta część:

  To use it with an ascii formatted file:

   dieharder -g 202 -f testrands.txt -a

A jescze na koniec popatrz na to:

$ dieharder -g -1
#=============================================================================#
#      dieharder version 3.31.1 Copyright 2003 Robert G. Brown     #
#=============================================================================#
#  Id Test Name      | Id Test Name      | Id Test Name      #
#=============================================================================#
|  000 borosh13      |001 cmrg        |002 coveyou       |
|  003 fishman18      |004 fishman20      |005 fishman2x      |
|  006 gfsr4        |007 knuthran      |008 knuthran2      |
|  009 knuthran2002    |010 lecuyer21      |011 minstd       |
|  012 mrg         |013 mt19937       |014 mt19937_1999    |
|  015 mt19937_1998    |016 r250        |017 ran0        |
|  018 ran1        |019 ran2        |020 ran3        |
|  021 rand        |022 rand48       |023 random128-bsd    |
|  024 random128-glibc2  |025 random128-libc5   |026 random256-bsd    |
|  027 random256-glibc2  |028 random256-libc5   |029 random32-bsd    |
|  030 random32-glibc2   |031 random32-libc5   |032 random64-bsd    |
|  033 random64-glibc2   |034 random64-libc5   |035 random8-bsd     |
|  036 random8-glibc2   |037 random8-libc5    |038 random-bsd     |
|  039 random-glibc2    |040 random-libc5    |041 randu        |
|  042 ranf        |043 ranlux       |044 ranlux389      |
|  045 ranlxd1       |046 ranlxd2       |047 ranlxs0       |
|  048 ranlxs1       |049 ranlxs2       |050 ranmar       |
|  051 slatec       |052 taus        |053 taus2        |
|  054 taus113       |055 transputer     |056 tt800        |
|  057 uni         |058 uni32        |059 vax         |
|  060 waterman14     |061 zuf         |            |
#=============================================================================#
|  200 stdin_input_raw   |201 file_input_raw   |202 file_input     |
|  203 ca         |204 uvag        |205 AES_OFB       |
|  206 Threefish_OFB    |207 XOR (supergenerator)|208 kiss        |
|  209 superkiss      |            |            |
#=============================================================================#
|  400 R_wichmann_hill   |401 R_marsaglia_multic. |402 R_super_duper    |
|  403 R_mersenne_twister |404 R_knuth_taocp    |405 R_knuth_taocp2   |
#=============================================================================#
|  500 /dev/random     |501 /dev/urandom    |            |
#=============================================================================#
#=============================================================================#

I już wszystko powinno być jasne.


Jeśli chcesz pomocy, NIE pisz na priva, ale zadaj dobre pytanie na forum.
edytowany 2x, ostatnio: MarekR22, 2019-07-27 10:03

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0