Tematyka książki Delphi 2005. Kompendium programisty

Adam Boduch

Książki z serii Kompendium programisty to podręczniki mające na celu omówienie jak największej ilości zagadnień z danego zakresu. Twój wybór padł na Delphi 2005.

Niniejsza publikacja stanowi nowsze wydanie książki Delphi 8 .NET. Kompendium programisty. Została jednak wzbogacona o nowe opisy, przykłady oraz więcej materiałów poświęconych platformie .NET.

Pisząc tę książkę, starałem się uporządkować tematy, szeregując je od najprostszych do nieco trudniejszych, tak więc książka zawiera fragmenty również dla początkujących, którzy nie mieli wcześniej styczności z Delphi. Jeżeli programowałeś we wcześniejszych wersjach Delphi dla Windows, niektóre rozdziały mogą wydać Ci się nudne i zwyczajnie niepotrzebne.

Jeżeli interesuje Cię tematyka programowania dla .NET, to chciałbym uprzedzić iż programowanie dla platformy .NET różni się w wielu aspektach od obecnej platformy Win32, więc zalecam chociaż pobieżne przekartkowanie początkowych rozdziałów.

W pierwszej części zapoznam Czytelnika z podstawami programowania oraz elementami interfejsu Delphi. Podstawowymi elementami platformy .NET zajmiemy się w rozdziale 2. Rozdział trzeci zawiera informacje o Delphi i prezentuje podstawowe cechy i elementy tego języka — rozdział jest obowiązkowy dla początkującego programisty. W rozdziale czwartym zajmiemy się projektowaniem aplikacji od strony wizualnej; nauczysz się w niej projektować interfejs oraz obsługiwać komponenty Delphi. Rozdział 5. to nieco szersze potraktowanie tematyki programowania dla .NET. Rozdział 6. to omówienie edytora Delphi. Rozdział 7 obejmuje bardziej zaawansowane aspekty programowania, w tym obsługę klas. W rozdziale 8. ponownie powrócimy do platformy .NET, zajmiemy się programowaniem podzespołów. Tematykę wykrywania błędów w aplikacjach oraz obsługę debugera Delphi opiszę w rozdziale 9. W rozdziale 10. opiszę sposób obsługi plików w Delphi. Ostatni rozdział I części książki przeznaczony jest dla nieco bardziej zaawansowanych – omawia bowiem sposób migracji aplikacji na nową platformę .NET. Znajdziesz w nim wskazówki dotyczące języka Delphi oraz spis elementów, które zostały zlikwidowane w nowej wersji.

Część II książki poświęcona jest programowaniu baz danych w Delphi. Zajmiemy się tutaj bazami i technologiami obecnymi w Delphi od dawna oraz nowymi, tymi wprowadzonymi za sprawą .NET. I tak w rozdziale 13. zapoznam Czytelnika z podstawową terminologią bazodanową. Tu także zajmiemy się programowaniem lokalnych baz danych. W kolejnych dwóch rozdziałach zajmiemy się programowaniem baz klient-serwer na przykładzie popularnych systemów MySQL oraz InterBase. Wreszcie, w rozdziale 16. i 17., wprowadzę Czytelnika w nową technologię charakterystyczną dla .NET — ADO.NET. Przykłady z tych rozdziałów zostały utworzone w oparciu o systemu MS Access oraz InterBase.

Ostatnia część niniejszej publikacji zawiera omówienie technologii związanych z programowaniem sieciowym. W rozdziale 18. zajmiemy się technologią XML, która być może nie jest do końca związana z internetem, lecz jest jej bliżej do niego niż do programowania bazodanowego. Rozdział 19. został poświęcony tworzeniu dynamicznych stron WWW, z wykorzystaniem technologii IntraWeb. W rozdziale 20. zajmiemy się nową technologią tworzenia dynamicznych stron WWW, a mianowicie ASP.NET. Ostatni rozdział omawia techniki tworzenia usług sieciowych w Delphi.

Pisząc tę książkę, starałem się skupić na sprawach związanych z .NET i zawarłem w niej rozdziały o tematyce, której nie poruszałem w poprzednich publikacjach. Na prośbę Czytelników więcej miejsca poświęciłem programowaniu baz danych w Delphi, lecz zabrakło miejsca na takie kwestie jak drukowanie, obsługa komunikatów czy programowanie grafiki. Więcej informacji na temat programowania w Delphi 7 (w systemie Win32) możesz znaleźć w książce Delphi 7. Kompendium programisty wydanej nakładem wydawnictwa Helion w 2003 roku, a odwołanie do tej pozycji napotkasz w niejednym miejscu tej książki.

Podręcznika tego nie można traktować jako kompletnego przewodnika programowania w Delphi 2005. Tematyka programowania w Delphi (zarówno dla Win32 i .NET) jest tak rozległa, że na jej kompletne omówienie nie starczyłoby po prostu w tej książce miejsca. Ja tylko zarysowałem pewne problemy i pokazałem, w jaki sposób wykorzystać pewne technologie. Nie możesz spocząć na laurach, lecz stale podnosić swoje umiejętności — człowiek uczy się przez całe życie…

[[Delphi/Vademecum|Spis treści]]

[[Delphi/Vademecum/Prawa autorskie|©]] Helion 2005. Autor: Adam Boduch. Zabrania się rozpowszechniania tego tekstu bez zgody autora.

0 komentarzy