Część I książki Delphi 2005. Kompendium programisty

Adam Boduch

Pierwsza część książki przeznaczona jest szczególnie dla osób, które nie miały wcześniej styczności z Delphi, chociaż dla tych, którzy programowali we wcześniejszych wersjach Delphi, też może okazać się ciekawa.

Na samym początku, w rozdziale 1. wprowadzę użytkownika w tematykę programowania. Dowiesz się również jakie są podstawowe elementy interfejsu Delphi.

Rozdział 2. stanowi wprowadzenie do platformy .NET, która odgrywa dużą rolę w obecnej wersji Delphi. Zapoznam Cię z podstawowymi terminami związanym i z tą technologią.

W rozdziale 3. nauczysz się posługiwać językiem Delphi, poznasz podstawową składnię tego języka. Jest to pierwszy, podstawowy etap na drodze do nauki programowania.

Rozdział 4. omawia środowisko Delphi. Czytając ten rozdział poznasz znaczenie większości opcji dostępnych w Delphi.
W rozdziale 5. zajmiemy się szerzej platformą .NET, a dokładnie — technologią .NET Framework.

Rozdział 6. szerzej omawia opcje Delphi, ale skupia się raczej na tych związanych z edycją kodu źródłowego.
Bardzo ważny aspekt języka programowania, a mianowicie programowanie obiektowe, zostanie omówione w rozdziale 7.
Po omówieniu podstaw platformy .NET, jak i środowiska .NET Framework, czas na głębsze zapoznanie się z terminem podzespół. Konstruowaniu podzespołów .NET będzie poświęcony rozdział 8.

Błędy są nieodzownym elementem programowania. Jak je wykrywać oraz jak je usuwać? O tym opowiem w rozdziale 9.
W rozdziale 10. omówię techniki obsługi plików w Delphi. Zaprezentuje przykłady wyszukiwania plików na dysku oraz pobierania informacji o dyskach zainstalowanych w komputerze.

Rozdział 11. poświęcony jest bardziej zaawansowanej tematyce, a mianowicie migracji aplikacji do .NET. Rozdział przeznaczony raczej dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy mieli już do czynienia z programowaniem pod Windows.

Ostatni rozdział w tej części zawiera omówienie elementów, nowości w Delphi 2005.

[[Delphi/Vademecum|Spis treści]]

[[Delphi/Vademecum/Prawa autorskie|©]] Helion 2005. Autor: Adam Boduch. Zabrania się rozpowszechniania tego tekstu bez zgody autora.

0 komentarzy