Prawa autorskie

Adam Boduch

Delphi 2005. Kommpendium programisty
Autor: Adam Boduch

Copyright © Helion 2005

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci, bez zgody autora jest zabronione. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi badź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo Helion dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz wydawnictwo Helion nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystanie informacji zawartych w książce.

Autor zezwala na modyfikacje fragmentów książki w ramach niniejszej witryny.

0 komentarzy