WideChar

Gargamel12

WideChar - typ danych języka Delphi

Typ WideChar jest typem podobnym do typu Char, ale typ WideChar korzysta ze znaków w standardzie Unicode.

0 komentarzy