Swap

michalkopacz
Swap
Moduł: System
function Swap(X);

Funkcja zamienia miejscami starszy bajt (high-order byte) z młodszym bajtem (low-order byte). Parametr X jest wyrażeniem typu Integer lub Word.

Przykład użycia:

var
  X: Word;
begin
  X := Swap($1234); {$3412}
end;

Zobacz też:

0 komentarzy