Sleep

Marek Bar
Sleep
Moduł: SysUtils
```delphi procedure Sleep(milliseconds: Cardinal);{$IFDEF MSWINDOWS} stdcall; {$ENDIF} ``` [[Delphi/Procedury|Procedura]] `Sleep `wstrzymuje wykonywanie programu na określony czas podawany w milisekundach w następujący sposób:
Sleep(1000);

Powyższy powoduje wstrzymanie działania programu na 1 sekundę.

Zobacz też:

2 komentarzy