Sleep

Marek Bar
Sleep
Moduł: SysUtils
procedure Sleep(milliseconds: Cardinal);{$IFDEF MSWINDOWS} stdcall; {$ENDIF}

Procedura Sleepwstrzymuje wykonywanie programu na określony czas podawany w milisekundach w następujący sposób:

Sleep(1000);

Powyższy powoduje wstrzymanie działania programu na 1 sekundę.

Zobacz też:

2 komentarzy