Xor

Szczawik

Xor - operator logiczny.

Operator xor - alternatywa wykluczająca (w jezyku C "^"). Zastosowaniem jest negacja wybranych bitów lub wykrywanie różnicy bitów na tych samych pozycjach. Xor jest operatorem dwuargumentowym. W wyniku zwracany jest argument pierwszy, w którym zanegowane zostały bity na pozycjach, na których w drugim argumencie są bity ustawione.

Tabela prawdy operacji xor:

A B | Y
------+---
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 0

Operacja logiczna alternatywy wykluczającej posiada następujące cechy:

 • jest przemienna - kolejność argumentów nie ma znaczenia:
x xor y = y xor x
 • jest przechodnia - kolejność trzech argumentów dwóch kolejnych operacji nie ma znaczenia:
x xor y xor z = y xor x xor z = z xor x xor y
 • jest swoją operacją odwrotną - podwójne zastosowanie operacji z tym samym argumentem pozwala otrzymać argument początkowy:
x xor y xor y = x

Operację alternatywy wykluczającej można zastąpić przez operacje podstawowe:

x xor y = (x and not y) or (y and not x)

Innymi często używanymi operatorami logicznymi są:

 • And (koniunkcja, "i"),
 • Or (alternatywa, "lub"),
 • Not (negacja, "nie").
  Operatory logiczne nazywane są operatorami bulowskimi (ang. Boolean operators) z uwagi na realizację operacji własciwych dla algebry Boole'a.

3 komentarzy

Rolland: a tak po polsku?

To jest naprawde SUPER pomysla z robiem TEGO wszystkiego w nowy FAJE... PRZEJRZYSTY i poukladany sposów GRATULUJE POMYSŁU :)

Nie no profeska :)