Or

Szczawik

Or - operator logiczny.

Operator or - alternatywa (operator logiczny "lub") (w jezyku C logiczny "||", bitowy "|"). Zastosowaniem jest ustawianie wybranych bitów lub zwrócenie wartości logicznej PRAWDA, gdy przynajmniej jeden z warunków jest spełniony. Or jest operatorem dwuargumentowym. W wyniku zwracany jest argument pierwszy, w którym ustawione zostały bity na pozycjach, na których w drugim argumencie są bity ustawione.

Tabela prawdy operacji or:

A B | Y
------+---
0 0 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
1 1 | 1

Operacja logiczna alternatywy posiada następujące cechy:

 • jest przemienna - kolejność argumentów nie ma znaczenia:
x or y = y or x
 • jest przechodnia - kolejność trzech argumentów dwóch kolejnych operacji nie ma znaczenia:
x or y or z = y or x or z = z or x or y

Operację alternatywy można zastąpić przez operacje podstawowe:

x or y = not (not x and not y)

Innymi często używanymi operatorami logicznymi są:

 • And (koniunkcja, "i"),
 • Not (negacja, "nie"),
 • Xor (alternatywa wykluczająca).
  Operatory logiczne nazywane są operatorami bulowskimi (ang. Boolean operators) z uwagi na realizację operacji własciwych dla algebry Boole'a.

0 komentarzy