Not

Szczawik

Not - operator logiczny.

Operator not - negacja, zaprzeczenie (operator logiczny "nie") (w jezyku C logiczny "!", bitowy "~"). Zastosowaniem jest negowanie bitów lub zwrócenie przeciwnej wartości logicznej. Not jest operatorem jednoargumentowym. W wyniku zwracany jest argument, w którym zanegowane zostały bity.

Tabela prawdy operacji not:

A | Y
---+---
0 | 1
1 | 0

Operacja logiczna negacji posiada następujące cechy:

 • jest swoją operacją odwrotną - podwójne zastosowanie operacji z tym samym argumentem pozwala otrzymać argument początkowy:
not (not x) = x

Operacji negacji nie można zastąpić kombinacją operacji And oraz Or

Innymi często używanymi operatorami logicznymi są:

 • And (koniunkcja, "i"),
 • Or (alternatywa, "lub"),
 • Xor (alternatywa wykluczająca).
  Operatory logiczne nazywane są operatorami bulowskimi (ang. Boolean operators) z uwagi na realizację operacji własciwych dla algebry Boole'a.

2 komentarzy

Ano powinno być not - przeklejałem teksty, by miały identyczną formę - jakoś tak bardziej profesjonalnie.

Tabela prawdy operacji and:

Nie powinno być not :>
Widzę że hurtowo zabrałeś się za operatory logiczne :)