And

rk7771

And - operator logiczny.

Operator and - koniunkcja (operator logiczny "i") (w jezyku C logiczny "&&", bitowy "&"). Zastosowaniem jest maskowanie lub zerowanie wybranych bitów lub zwrócenie wartości logicznej PRAWDA, gdy wszystkie warunki są spełnione. And jest operatorem dwuargumentowym. W wyniku zwracany jest argument pierwszy, w którym wyczyszczone zostały bity na pozycjach, na których w drugim argumencie są bity wyczyszczone.

Tabela prawdy operacji and:

A B | Y
------+---
0 0 | 0
0 1 | 0
1 0 | 0
1 1 | 1

Operacja logiczna koniunkcji posiada następujące cechy:

 • jest przemienna - kolejność argumentów nie ma znaczenia:
x and y = y and x
 • jest przechodnia - kolejność trzech argumentów dwóch kolejnych operacji nie ma znaczenia:
x and y and z = y and x and z = z and x and y

Operację koniunkcji można zastąpić przez operacje podstawowe:

x and y = not (not x or not y)

Innymi często używanymi operatorami logicznymi są:

 • Or (alternatywa, "lub"),
 • Not (negacja, "nie"),
 • Xor (alternatywa wykluczająca).
  Operatory logiczne nazywane są operatorami bulowskimi (ang. Boolean operators) z uwagi na realizację operacji własciwych dla algebry Boole'a.

2 komentarzy

Ech, można było linki wstawić...

Ale moze byc tez wykorzystywany do operacji bitowych (c - &) :)