RunError

darktemplar
RunError
Moduł: System
```delphi procedure RunError([ ErrorCode: Byte ]); ``` Procedura powoduje błąd Runtime o numerze `ErrorCode`, który zwykle zamyka program.

Zobacz też:

0 komentarzy