RunError

darktemplar
RunError
Moduł: System
procedure RunError([ ErrorCode: Byte ]);

Procedura powoduje błąd Runtime o numerze ErrorCode, który zwykle zamyka program.

Zobacz też:

0 komentarzy