IsPathDelimiter

Adam Boduch
IsPathDelimiter
Moduł: SysUtils
```delphi function IsPathDelimiter(const S: string; Index: Integer): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] sprawdza czy w określonym miejscu ścieżki znajduje się znak \ lub /. Parametr S musi zawierać ścieżkę, natomiast Index to numer znaku numerowany od 1:
if IsPathDelimiter('C:\', 3) then
    { warunek spełniony }

Zobacz też:

0 komentarzy