IsDelimiter

Adam Boduch
IsDelimiter
Moduł: SysUtils
```delphi function IsDelimiter(const Delimiters, S: string; Index: Integer): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] sprawdza czy w określonym miejscu łańcuchu (parametr Index) S znajdują się znaki określone w parametrze Delimiters. Przykładowo:
if IsDelimiter('\/:', 'C:\', 2) then
 { warunek zostanie spełniony }

Zobacz też:

0 komentarzy