FileIsReadOnly

Adam Boduch
FileIsReadOnly
Moduł: SysUtils
```delphi function FileIsReadOnly(const FileName: string): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] sprawdza czy plik określony w parametrze FileName posiada prawa do zapisu czy też nie. Funkcja zwróci [[Delphi/True]] jeżeli plik jest jedynie do odczytu - [[Delphi/False]] w przeciwnym wypadku:
Writeln(FileIsReadOnly('C:\foo.txt')); 

Zobacz też:

0 komentarzy