FileSetReadOnly

Adam Boduch
FileSetReadOnly
Moduł: SysUtils
function FileSetReadOnly(const FileName: string; ReadOnly: Boolean): Boolean;

Funkcja służy do ustawiania flagi "tylko do odczytu" na pliku określonym w parametrze FileName. Parametr ReadOnly określa, czy plik ma być to do odczytu (True) czy nie (False):

FileSetReadOnly('C:\foo.txt', true);

Zobacz też:

0 komentarzy