ExtractFileExt

Adam Boduch
ExtractFileExt
Moduł: SysUtils
```delphi function ExtractFileExt(const FileName: string): string; ``` Na podstawie nazwy pliku lub pełnej ścieżki do pliku (określonej w parametrze FileName), funkcja zwraca rozszerzenie (poprzedzone kropką - np. `.txt`).

Przykładowy program, który wyświetla informacje odnośnie ścieżki:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 Dir : String;
begin
 Dir := ParamStr(0);
 { "C:\Users\Użytkownik\Desktop\mojprogram\Project1.exe" }
 
 Writeln('Dysk: ', ExtractFileDrive(Dir));        
 { "C:" }

 Writeln('Katalog: ', ExtractFileDir(Dir));  
 { "C:\Users\Użytkownik\Desktop\mojprogram" }

 Writeln('Nazwa pliku: ', ExtractFileName(Dir));      
 { "Project1.exe" }
 
 Writeln('Rozszerzenie: ', ExtractFileExt(Dir));       
 { ".exe" }

 Writeln('Ścieżka: ', ExtractFilePath(Dir));   
 { "C:\Users\Użytkownik\Desktop\mojprogram\" }  
   
 Writeln('Ścieżka skrócona: ', ExtractShortPathName(Dir)); 
 { "C:\Users\Użytkownik\Desktop\MOJPRO~1\Project1.exe" }

 Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy