ExtractFileName

Adam Boduch
ExtractFileName
Moduł: SysUtils
function ExtractFileName(const FileName: string): string;

Na podstawie pełnej ścieżki (określonej w parametrze FileName), funkcja zwraca jedynie nazwę pliku. Przykład:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils;
 
var
  Dir : String;
begin
  Dir := ParamStr(0);
  { "C:\Users\Użytkownik\Desktop\mojprogram\Project1.exe" }
 
  Writeln('Dysk: ', ExtractFileDrive(Dir));               
  {  "C:"  }
 
  Writeln('Katalog: ', ExtractFileDir(Dir));   
  {  "C:\Users\Użytkownik\Desktop\mojprogram"  }
 
  Writeln('Nazwa pliku: ', ExtractFileName(Dir));           
  {  "Project1.exe"  }
 
  Writeln('Rozszerzenie: ', ExtractFileExt(Dir));              
  {  ".exe"  }
 
  Writeln('Ścieżka: ', ExtractFilePath(Dir));     
  {  "C:\Users\Użytkownik\Desktop\mojprogram\"  }    
 
  Writeln('Ścieżka skrócona: ', ExtractShortPathName(Dir)); 
  {  "C:\Users\Użytkownik\Desktop\MOJPRO~1\Project1.exe"  }
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

1 komentarz