ChDir

Adam Boduch
ChDir
Moduł: System
procedure ChDir(const S: string); overload;
procedure ChDir(P: PChar); overload;

Procedura zmienia aktualny katalog na podstawie ścieżki podanej w parametrze S (lub P). Przykładowo:

var
  S : String;
begin
  ChDir('C:\');

  GetDir(3, S);
  Writeln(S);
end;

Zobacz też:

0 komentarzy