PWideChar

Adam Boduch

PWideChar (PWChar) - typ wskaźnikowy języka Delphi

PWideChar jest wskaźnikiem na wartość typu WideChar:

type PWideChar = ^WideChar;

Może być także używany jako wskaźnik na pojedyńczy znak łańcucha WideString:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  S : WideString;
  P : PWideChar;
begin
  S := 'Delphi';
  P := Addr(S[1]); // adres 1 znaku

  P^ := 'E'; // zmiana znaku
  Writeln(String(S)); // wyświetli: Eelphi
  Readln;
end.

Zobacz też:

1 komentarz

Po przeczytaniu przykładu mam pewną wątpliwość: czy na pewno S[1], gdzie S='Delphi' to literka 'D'. A nie przypadkiem 'e' ? Czy numerowanie domyślne nie jest "porządne" ? (czyli od 0)