MaxComp

Adam Boduch
MaxComp
Moduł: Math
```delphi const MaxComp: Comp = 9.223372036854775807e+18; ``` [[Delphi/Stałe|Stała]] zwraca największą możliwą wartość liczby typu [[Delphi/Comp]], czyli 9.223372036854775807e+18. Przykład wykorzystania:
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  Math, SysUtils;

begin
  Writeln('Integer: ', MaxInt, ' -- ');
  Writeln('LongInt: ', MaxLongInt, ' -- ');
  Writeln('Comp: ', MaxComp, ' -- ', MinComp);
  Writeln('Double: ', MaxDouble, ' -- ', MinDouble);
  Writeln('Single: ', MaxSingle, ' -- ', MinSingle);
  Writeln('Extended: ', MaxExtended, ' -- ', MinExtended);
  Writeln('TDateTime: ', MaxDateTime, ' -- ', MinDateTime);
  Readln;
end.

Najmniejszą możliwą wartość liczby typu Comp zwraca stała MinComp.

Zobacz też:

0 komentarzy