Brakujące komponenty VCL.NET

Adam Boduch

Pomimo, iż większość komponentów z VCL zostało przeniesionych do biblioteki VCL.NET, niektóre nie zostały przeniesione [#]_.

Z zakładki Additional znikły następujące komponenty:

 • TChart,
 • TActionManager,
 • TActionMainMenuBar,
 • TActionToolBar,
 • TXPColorMap,
 • TStandardColorMap,
 • TtwillightColorMap,
 • TCustomizeDlg.
  Na zakładce System nie znajdziesz już komponentów:
 • TOleContainer,
 • TDdeClientConv,
 • TDdeClientItem,
 • TDdeServerConv,
 • TDdeServerItem.
  Na zakładce Win 3.1 brakuje komponentów:
 • TDbLookupList
 • TDbLookupCombo.

W standardowym "wyposażeniu" Delphi zabrakło też zakładki Samples, lecz do pakietu Delphi dołączono kody źródłowe tych komponentów, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby je samemu doinstalować.

Pakiet Indy, obecny w Delphi 7 został przeniesiony do Delphi 8, lecz nie w całości. Programiści nie zdążyli na czas przystosować Indy do .NET, więc w Delphi 8 zabrakło m.in. komponentów z zakładki Indy Servers. Najnowszą wersję Indy można zdobyć pod adresem http://indyproject.org.

Wprawdzie niektórych komponentów brakuje na palecie narzędzi, lecz nie musi to wcale oznaczać, że nie można z nich skorzystać w nieco inny sposób. Przykładowo komponent TActionManager nie znajduje się na palecie narzędzi, lecz sama klasa TActionManager zawarta jest w przestrzeni nazw Borland.Vcl.ActnMan, w podzespole Borland.VclActnBand.dll. Jeżeli chodzi o komponent TChart, to firma Steema udostępniła ostatnio kontrolkę dla Delphi 8 o nazwie TeeChart. Można ją pobrać ze strony http://www.steema.com.

Zmiany we właściwościach

Generalnie z brakującymi właściwościami nie powinno być problemu. Największą zmianą jest zmiana typu właściwości Tag. Jak zapewne pamiętasz w poprzednich wersjach Delphi właściwość Tag była typu Integer ? teraz jest to typ Variant. Myślę, że ta zmiana jest dodatkowym atutem gdyż teraz zawartość tej właściwości nie ogranicza się jedynie do liczb.


.. [#] Niniejszy opis dotyczy jedynie Delphi 8

0 komentarzy