VarIsType

moRs
VarIsType
Moduł: Variants
```delphi function VarIsType(const V: Variant; AVarType: TVarType): Boolean; overload; function VarIsType(const V: Variant; const AVarTypes: array of TVarType): Boolean; overload; ``` Funkcja VarIsType wskazuje czy dana zmienna [[Delphi/Variant|variantowa]] jest typu AVarType lub jednego z typów określonych w tablicy AVarTypes. Jeżeli tak, zwraca wartość [[Delphi/True]], w przeciwnym razie [[Delphi/False]].

Zobacz też:

0 komentarzy