VarAsType

moRs
VarAsType
Moduł: Variants
```delphi function VarAsType(const V: Variant; VarType: TVarType): Variant; ``` Funkcja VariantAsType zwraca [[Delphi/Variant|varianta]] V o zmienionym typie na podany.

Wartość typu określona przez parametr VarType może być jedną z typów variantów zdefiniowanych w module System lub niestandardowym typem variantów. Wartość ta nie może zawierać włączonych bitów varArray lub varByRef.

VarAsType wywołuje wyjątek jeśli variant nie może zostać skonwertowany do podanego typu. Będzie to EVariantError lub jeden z jego potomków, takich jak EVariantOverflowError lub EVariantTypeMismatchError.

Zobacz też:

0 komentarzy