Rename

volgar
Rename
Moduł: System
```delphi procedure Rename(var F; Newname: string); procedure Rename(var F; Newname: PChar); ```

Rename to procedura służącą do zmieniania nazwy pliku. W parametrze F podejemy zmienną z naszym plikiem, natomiast w Newname podajemy jego nową nazwę.

Przykład:

var
  Plik : File;  // deklaracja zmiennej plikowej
begin
  AssignFile(Plik, 'C:\plik.txt');  // powiązanie zmiennej z plikiem
  Rename(Plik, 'nowa_nazwa.txt');  // zmiana nazwy pliku
end;

Zobacz też:

0 komentarzy