InitProc

Adam Boduch
InitProc
Moduł: System
var InitProc: Pointer;

Zmienna globalna określająca wskaźnik do procedury, która będzie wykonywana zaraz po starcie aplikacji. Procedura nie może posiadać parametrów:

procedure Foo;
begin
  ShowMessage('Hello from Foo');
end;

initialization
  InitProc := @Foo;

end.

Ten sam efekt można uzyskać wpisując, bezpośrednio wywołując procedurę Foo w sekcji Initialization:

initialization
  Foo;

Zobacz też:

0 komentarzy