FileMode

Adam Boduch
FileMode
Moduł: System
var FileMode: Byte = 2;

Globalna zmienna. Określa sposób dostępu do pliku. Domyślnie wartością tej zmiennej jest 2, co oznacza zarówno dostępu do odczytu jak i i zapisu.

Jeżeli chcesz zmienić wartość tej zmiennej, pamiętaj aby zrobić to przed wywołaniem procedury Reset.
W module SysUtils zadeklarowane są stałe określające poziomy dostępu do pliku:

const
    fmCreate         = $FFFF;
    fmOpenRead       = $0000;
    fmOpenWrite      = $0001;
    fmOpenReadWrite  = $0002;
 
    fmShareCompat    = $0000 platform;
    fmShareExclusive = $0010;
    fmShareDenyWrite = $0020;
    fmShareDenyRead  = $0030 platform;
    fmShareDenyNone  = $0040;

Zobacz też:

0 komentarzy