Exp

lukasiewicz86
Exp
Moduł: System
```delphi function Exp(X: Real): Real; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca antylogarytm liczby X. Jest to wartość liczby e podniesionej do potegi X, gdzie e (liczba Eulera) jest podstawą logarytmu naturalnego.

liczba-e.png

To by było na tyle matematycznej teorii. Rozpatrywana funkcja posiada parametr rzeczywisty (Real) jak i zwraca wartość rzeczywistą.

Przykład:

Program FunkcjaEdoX;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var 
 e : Real; // to będzie liczba Eulera
 x : Integer;
begin
 e := Exp(1);

 // tak jak jest napisane wyświetla liczbę eulera zaokrągloną do 13 miejsc po przecinku
 Writeln ('Wartosc liczby eulera: ', e:15:13);

 for x := 1 to 9 do
  Writeln('e do ', x, ': ', exp(x):15:10);

 // korzystąjac z dodatkowej funkcji Ln() mamy:
 Writeln(Ln(e):2:0); // coś takiego wyświetli: 1, e wyliczyliśmy wcześniej
 Readln;
end.

Zobacz też:

 • Ln
 • <wiki href="Podstawa_logarytmu_naturalnego">Podstawa logarytmu naturalnego</wiki> (Wikipedia)

2 komentarzy

Artykuly piszemy zgodnie z pewnymi zasadami. Te zasady zostaly okreslone w artykule "Zasady redagowania artykułów", w kategorii "Pomoc":

http://4programmers.net/Pomoc/Zasady_redagowania_artyku%C5%82%C3%B3w

Wszystko dziala i wydaje mi sie ze jest czytelne.... ale jaesli ktos ma zastrzezenia to chetnie poczytam i spruboje sie do tego ustosunkowac:)