TrimRight

Adam Boduch
TrimRight
Moduł: SysUtils
function TrimRight(const S: string): string; overload;
function TrimRight(const S: WideString): WideString; overload;

Funkcja usuwa białe znaki (spacje, znaki kontrolne) z prawej strony łańcucha określonego w parametrze S:


S := '   Hello World   ';
Writeln('>>' + Trim(S) + '<<'); { >>Hello World<< }
Writeln('>>' + TrimLeft(S) + '<<'); { >>Hello World   << }
Writeln('>>' + TrimRight(S) + '<<'); { >>   Hello World<< }

Readln;

Zobacz też:

0 komentarzy