Trim

Adam Boduch
Trim
Moduł: SysUtils
function Trim(const S: string): string; overload; 
function Trim(const S: WideString): WideString; overload;

Funkcja usuwa spacje oraz inne znaki kontrolne (jak koniec wiersza czy znak tabulatura) po obu stronach łańcucha określonego w parametrze S.

Aby przetestować działanie funkcji, możesz skompilować taki oto program:

 S := ' Test, ha ha ha           ' +
    '     ';
 Write(Trim(S));

Użycie takiego kodu spowoduje usunięcie zbędnych spacji.

Zobacz też:

0 komentarzy